Ohjaus ja neuvonta ovat iso osa fysioterapiaa. Fysioterapeuttisella ohjauksella ja neuvonnalla pyrimme edistämään asiakkaan terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan yksilöllisesti, useimmiten terapeuttisen harjoittelun tai muun hoidon yhteydessä.

Ohjausta voi olla esimerkiksi kotiharjoitteiden ja kuntosali harjoittelun ohjaus, aktiivisten liikkeiden ja kehon hallinnan harjoittamisen ohjaus, motoristen taitojen uudelleen oppimisen ohjaus, apuvälineiden ja tukien käytön ohjaus tai omaisten ja avustajien ohjaus.

urheiluhieronta